fbpx Vastuullisuus ja laatu | Proviter Oy

Ympäristövastuu

Laadukkaiden ulkolämmitinten kehittäjänä Tansun Ltd. on sitoutunut ennaltaehkäisevään ympäristöpolitiikkaan. Tansun pyrkii vähentämään tuottamaansa hiilijalanjälkeä minimoimalla valmistuksesta aiheutuvat jätteet; tehokkaammalla raaka-aineiden, energian ja vesivarojen käytöllä ja ottamalla käyttöön kierrätystekniikoita. Ympäristötavoitteita asetetaan ja päivitetään osana jatkuvaa ympäristöohjelmaa, jota auditoidaan säännöllisesti.

Tansunin kvartsilämmittimet eivät polta happea tai tuota hiilidioksidia. Syntyvän hiilidioksidin määrä riippuu siitä, miten käytetty sähkö on tuotettu. Esimerkiksi Helsingin Energian tuottaman sähkön mukaan laskettuna: 1,5 kW:n kvartsilämmitin tuottaa hiilidioksidia 0,42 kg/h. Kaasulämmitin tuottaa hiilidioksidia yli kuusi kertaa enemmän kuin kvartsilämmitin. Tyypillinen 15 kW:n kaasulämmitin tuottaa hiilidioksidia 2,85 kg/h.

Ympäristösäädösten noudattaminen on tärkeä päämäärä Tansunille. Tansun Ltd. on sitoutunut henkilöstön kouluttamiseen, jotta he suoriutuvat tehtävistään ottaen samalla ympäristön huomioon.

Tasapainossa taloudellisten realiteettien mukaisesti Tansun Ltd. on sitoutunut investoimaan ympäristöpolitiikkansa toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Tuotteiden laatu

Tansun-tuotteet on testattu ja hyväksytty "BS EN 60335-2-30" -standardin mukaisesti, noudattavat EU:n matalajännitedirektiivin "73/23/EEC" periaatteita ja ovat täysin CE-hyväksyttyjä.