fbpx Vastuullisuus ja laatu | Proviter Oy

Ympäristövastuu

Tansun Ltd. on sitoutunut ennaltaehkäisevään ympäristöpolitiikkaan ja seuraa jatkuvasti toimintansa ympäristövaikutuksia. Ympäristösäädösten noudattamisen lisäksi yritys pyrkii ehkäisemään ja minimoimaan valmistuksesta aiheutuvat jätteet tehostamalla raaka-aineiden, energian ja vesivarojen käyttöä ja edistämällä kierrätystä. Ympäristötavoitteita asetetaan ja päivitetään osana jatkuvaa ympäristöohjelmaa, jota auditoidaan säännöllisesti.

Tansun Ltd. on sitoutunut kouluttaman työntekijöitään niin, että he ottavat työssään huomioon ympäristönäkökohdat, sekä osoittamaan riittävät resurssit ympäristöpolitiikan toteuttamiseksi ja kehittämiseksi.

Tansun-kvartsilämmittimet eivät polta happea tai tuota hiilidioksidia. Syntyvän hiilidioksidin määrä riippuu siitä, miten käytetty sähkö on tuotettu. Esimerkiksi Helsingin Energian tuottaman sähkön mukaan laskettuna 1,5 kW:n kvartsilämmitin tuottaa hiilidioksidia 0,42 kg/h. Kaasulämmitin tuottaa hiilidioksidia yli kuusi kertaa enemmän kuin kvartsilämmitin. Tyypillinen 15 kW:n kaasulämmitin tuottaa hiilidioksidia 2,85 kg/h.

Tuotteiden laatu

Tansun-tuotteet on testattu ja hyväksytty BS EN 60335-2-30 -standardin mukaisesti, ja ne noudattavat EU:n matalajännitedirektiivin 73/23/EEC periaatteita ja ovat täysin CE-hyväksyttyjä.