fbpx UKK | Proviter Oy

Yleistä

Kuinka lämpimäksi pohjalliset lämpeävät?

Voit säätää pohjallisten lämpötilaksi joko 38°C tai 44°C. Jos lämpötila on valmiiksi yli oletusarvon, alkaa pohjallinen lämmetä vasta lämpötilan laskiessa.

Lämpöpohjalliset eivät tule "kuumaksi". Onko niissä jotain vikaa?

Lämpöpohjallisten ei ole tarkoitus lämmitä kuumaksi, vaan pitää yllä mukavaa lämpötilaa. Lämpötila on asetuksesta riippuen joko 38°C tai 44°C.

Lämpöpohjallisissa on lisäksi sisäänrakennettu termostaatti, jonka tarkoituksena on katkaista lämmitys, kun tavoitelämpötila on saavutettu (38°C tai 44°C).

Lampöpohjalliset tuntuvat jäykiltä. Muuttuuko jäykkyys ajan myötä?

Kyllä, lämpöpohjalliset muotoutuvat ja notkistuvat jalkasi mukaan käytössä jonkin verran.

Toimivatko ThermaCELL-lämpöpohjalliset kaikissa kengissä?

Lämpöpohjalliset sopivat useimpien jalkineiden kanssa. Parhaiten ne sopivat kenkiin, joissa on irroitettava pohjallinen.

Onko jalkineiden alkuperäiset pohjalliset poistettava ennen ThermaCELL-lämpöpohjallisten asettamista?

Ei, mutta täydellisen istuvuuden takaamiseksi, on suositeltavaa poistaa alkuperäiset pohjalliset. Ota huomioon myös käyttämäsi sukan paksuus.

Ovatko ThermaCELL-lämpöpohjalliset vesitiiviit?

Lämpöpohjalliset ovat vesitiiviit, eivät kuitenkaan kestä veteen upottamista. Ota tämä huomioon pohjallisia pestessä.

Mitä teen, jos lämpöpohjalliset kastuvat täysin?

Jos pohjalliset kastuvat täysin, anna niiden kuivua ennen seuraavaa lataamista ja käyttöä. Älä kuivata lämpöpohjallisia lämpöpatterin avulla, koska pohjallisten sisällä on akku.

Pohjallisten leikkaaminen yli merkattujen rajojen. Toimivatko ne silti?

Pohjallisten leikkaaminen merkittyjen rajojen yli voi vahingoittaa lämpövastusta. Tämä voi estää pohjallisia lämpeämästä.

Lisäksi merkittyjen rajojen yli leikkaaminen ohittaa usein pohjallisen liimauksen, jolloin ne eivät ole enää vesitiiviit.

Kytketäänkö ThermaCELL-lämpöpohjalliset päälle ennen niiden asettamista jalkineisiin?

Kyllä, pääkytkin tulee asettaa ON-asentoon ennen pohjallisten asettamista jalkineisiin.

Kuminen suojaläppä pohjallisen takaosassa ei mene paikoilleen, miten toimia?

Lämpöpohjalliset toimivat silti, vaikka kuminen suojaläppä ei olisi paikoillaan. Tämä läppä estää kosteuden sekä epäpuhtauksien pääsyn elektroniikkaan.

Puhdista läppä huolellisesti, jotta se sopii taas paikoilleen.

Mistä tiedän, että lämpöpohjalliset toimivat oikein?

Pohjallisten takaosassa vilkkuva LED kertoo pohjallisten toiminnasta

LED ilmoittaa joko 2 tai 3 vilkahdusta, riippuen siitä mikä lämmitystaso on valittuna.

Mitä tehdä, jos ThermaCELL-lämpöpohjalliset ovat liian kuumat, jopa Medium-asetuksella?

Tarkista, että pohjalliset on asetettu oikein jalkineisiin. Lämpötila riippuu jalkineiden tyypistä sekä lämmönläpäisystä.

Märät sukat aiheuttavat sen, että pohjallisten on lämmitettävä taukoamatta jalkinetta saavuttaakseen tavoitelämpötilan.

Pohjallisissa on myös valittavissa "ei lämmitystä" -asetus, joka voidaan kytkeä päälle, kun lämmitystä ei tarvita.

Mitä lämpöasetusta tulisi käyttää, jos ollaan jatkuvassa liikkeessä?

Aktiivisessa liikkumisessa lämpöpohjallisten tulisi olla "ei lämpöä" -tilassa. Liikkuessa jalat tuottavat tarpeeksi lämpöä jalkojen lämpimänä pitämiseen.

Pohjallisten lämpötila ei muutu vaihdettaessa asetus medium:sta high:hin?

Varmista, että pohjallisten takaosassa oleva LED vilkuttaa asetuksen mukaan:

2 vilkahdusta = Medium
3 vilkahdusta = High

Jos merkkivalo ei vilku olenkaan, lataa lämpöpohjallisten akut.

Voiko ThermaCELL-lämpöpohjalliset sammuttaa, kun lämpöä ei tarvita vai onko odotettava, että akut tyhjenevät?

ThermaCELL-lämpöpohjalliset voidaan kytkeä pois päältä koska vain.

Miten lämpöpohjalliset sammutetaan?

Jos lopetat pohjallisten käytön pitemmäksi aikaa, poista ne jalkineista ja kytke pääkytkin "OFF"-asentoon

Jos käytät pohjallisten lämmitystä pian uudelleen, paina kaukosäätimestä "ei lämmitystä"-asetus päälle.

ThermaCELL-lämpöpohjalliset toimivat hetken, mutta eivät nyt enää lämmitä. Mitä tehdä?

Tarkista pohjallisten takaosasta LEDin vilkkuminen. Jos LED ei vilku, lataa pohjallisten akut.

Miten pohjalliset puhdistetaan?

Puhdista pohjalliset kostealla liinalla.

Lataaminen sekä akut

Mitä tulee ottaa huomioon ennen/jälkeen ThermaCELL-lämpöpohjallisten lataamista?

Aseta latausjohto lämpöpohjallisten takaosassa olevaan liittimeen ja kytke laturi pistorasiaan.

Jos lämpöpohjalliset ovat pitemmän aikaa käyttämättöminä, mitä tulee tehdä?

Lataa pohjalliset täysin ennen varastointia.

Säilytä kuivassa ja lämpimässä tilassa.

Lataa akut aina muutaman kuukauden välein säilyttääksesi maksimaalisen latauskapasiteetin.

Kuinka kauan lämpöpohjalliset sailyttävät varauksensa?

Riippuen ulkolämpötilasta sekä kenkien eristyksestä, pohjallisten varaus kestää keskimäärin 5 tuntia medium-tasolla ja noin 2 tuntia high-tasolla.

Voiko lämpöpohjallisia ladata uudelleen, vaikka varaus ei olisi täysin purkautunut?

Kyllä.

Jos pohjallisten pääkytkin jää ON-asentoon latauksen ajaksi, vahingoittuvatko pohjalliset?

Eivät, mutta on suositeltavaa, että pohjallisten pääkytkin asetetaan OFF-asentoon latauksen ajaksi.

Kuinka monta kertaa ThermCELL-lämpöpohjallisten akut voidaan ladata?

Lämpöpohjalliset voidaan ladata keskimäärin 500 kertaa.

Voidaanko lämpöpohjallisten akut vaihtaa?

ThermaCELL-lämpöpohjallisten akkuja ei voi vaihtaa.

ThermaCELL-lämpöpohjalliset on ladattu, mutta ne eivät lämpene ollenkaan. Mitä tehdä?

Käytä pohjallisten akut täysin loppuun kytkemällä pääkytkin ON-asentoon ja asettamalla kaukosäätimestä high-asetus. Akkujen tyhjennettyä, lataa ne uudelleen.

Kaukosäädin

Lämpöpohjallisten kaukosäädin ei toimi, mitä tehdä?

Varmista, että muovinen suojus on poistettu.

Paina mitä tahansa nappia kaukosäätimessä LED -merkkivalon testaamiseksi.

Jos LED ei toimi, vaihda kaukosäätimeen uusi paristo.

Tarkista,että pohjallisten takaosassa oleva ON/OFF-kytkin on asetettu ON-asentoon.

Kuinka kauan kaukosäätimen paristo kestää?

Normaalikäytössä pariston tulisi kestää noin kaksi vuotta, uusitaan tarvittaessa.

Lämpöpohjallisten LED ei vilku, vaikka lämmitys aktivoidaan kaukosäätimestä. Mitä tehdä?

Varmista, että pääkytkin on asetettu ON-asentoon molemmista pohjallisista ja pohjallisten akut ovat täysin ladattuina. Voit myös resetoida kaukosäätimen sekä pohjalliset, ohjeet kohdassa "Tuki -> Kaukosäätimen uudelleenohjelmointi"

Mitä kaukosäätimen "ei lämmitystä" -asetus tarkoittaa?

Lämpöpohjalliset ovat tällöin valmiustilassa ja lämpöä ei tuoteta. Jos haluat kytkeä pohjalliset kokonaan pois päältä, aseta pohjallisten pääkytkin OFF-asentoon.

Voidaanko rikkoutunut kaukosäädin korvata uudella?

Rikkoutunut kaukosäädin kuuluu takuun piiriin ja niitä on saatavana varaosana.

Autolaturi

ThermaCELL-autolaturin vihreä LED ei pala, mitä tehdä?

Varmista, että auton virta on kytkettynä päälle ja sulakkeet ovat ehjät.

Voidaanko autolaturilla ladata vain yhtä pohjallista kerrallaan?

Kyllä, pohjalliset voidaan ladata yksi kerrallaan myös autolaturilla.

Mitä tehdä, jos punainen LED ei pala tasaisena pohjallisten takaosassa 3 tunnin latauksen jälkeen?

Varmista, että autolaturiin tulee virtaa ja että laturin johto on asetettu pohjallisten latauspistokkeeseen oikein.

Pohjallisten LED ei ala vilkuttamaan nopeammin, vaikka ne on kiinnitetty autolaturiin latausta varten?

Varmista, että latausjohto on asetettu latauspistokkeeseen oikein ja että vihreä valo palaa autolaturissa.

Verkkovirtalaturi

Vihreä LED verkkovirtalaturissa ei pala yhtenäisesti 3 tunnin latauksen jälkeen. Ovatko pohjalliset latautuneet täyteen?

Kyllä, vihreä LED palaa, kun lämpöpohjallisten akut latautuvat. Kun akut ovat täynnä, valo sammuu.

Verkkovirtalaturin LED vilkuttaa vihreää sekä punaista, onko tämä normaalia?

Kyllä, kun akuissa on noin 80% varauksesta, vilkuttaa laturin LED sekä vihreää että punaista.

Voit myös tarkistaa latautumisen pohjallisten takaosassa olevasta LEDistä; LEDin tulisi palaa punaisena.

Verkkovirtalaturin vihreä LED ei pala, kun laturi kytketään seinään.

Vihreän LEDin tulisi palaa, kun laturi on seinässä, mutta ei kytkettynä pohjallisiin. Tarkista, että pistorasiaan tulee virta.

Voidaanko ThermaCELL-lämpöpohjallisten lataamiseen käyttää joitain muita verkkovirtalatureita?

Ei, käytä aina vain ThermCELL -lämpöpohjallisten omaa verkkovirtalaturia.