Pioneer

1. Ansan on oltava tasaisella alustalla.

  • Jos hyttysansa ei ole tasaisella alustalla, se saattaa sammua hetken kuluttua käynnistyksestä.
  • Ansa toimii parhaiten, kun se nojaa aavistuksen eteenpäin. (Imuputken puolelle)

2. Käytä puhdasta hyttysverkkoa.

  • ​​Likainen hyttysverkko estää ilman virtaamisen sen lävitse ja ansa sammuu.
  • Varmista, että hyttysverkko on oikein asennettu.
  • Varmista, että verkkotilan kansi on suljettu kunnolla.

3. Varmista, että virtajohto on kunnolla kiinnitetty.

  • Virtajohto on ehjä ja pistorasiaan tulee jännite.

4. Ansa on puhdistettu imukanavien sekä hyttysverkon kautta.

  • Sisälle päässeet hyttyset estävät ilman virtaamisen ansalle.