Ympäristövastuu

Tansun Ltd. on sitoutunut ennaltaehkäisevään ympäristöpolitiikkaan ja seuraa jatkuvasti toimintansa ympäristövaikutuksia. Ympäristösäädösten noudattamisen lisäksi yritys pyrkii ehkäisemään ja minimoimaan valmistuksesta aiheutuvat jätteet mm. tehokkaalla raaka-aineiden, energian ja vesivarojen käytöllä ja kierrättämällä. Yritys asettaa ja päivittää ympäristötavoitteitaan osana jatkuvaa ympäristöohjelmaansa, jota auditoidaan säännöllisesti.

Tansun Ltd. kouluttaa työntekijöitään ottamaan työssään huomioon ympäristönäkökohdat. Yritys on sitoutunut osoittamaan riittävät resurssit ympäristöpolitiikan toteuttamiseksi ja kehittämiseksi.

Tansun-kvartsilämmittimet eivät polta happea tai tuota hiilidioksidia. Syntyvän hiilidioksidin määrä riippuu siitä, miten käytetty sähkö on tuotettu. Esimerkiksi Helsingin Energian tuottaman sähkön mukaan laskettuna 1,5 kW:n kvartsilämmitin tuottaa hiilidioksidia 0,42 kg/h. Kaasulämmitin tuottaa hiilidioksidia yli kuusi kertaa enemmän kuin kvartsilämmitin. Tyypillinen 15 kW:n kaasulämmitin tuottaa hiilidioksidia 2,85 kg/h.

Tuotteiden laatu

Tansun-tuotteet on testattu ja hyväksytty BS EN 60335-2-30 -standardin mukaisesti. Ne noudattavat EU:n matalajännitedirektiivin 73/23/EEC periaatteita ja ovat täysin CE-hyväksyttyjä.