Thermacell-hyttystorjuntalaitteet ovat käyttöohjeiden mukaan käytettyinä turvallinen tapa suojautua hyttysiltä ympäristöä tai sen monimuotoisuutta tuhoamatta. Laitteet eivät tapa hyttysiä tai muitakaan hyönteisiä, eikä niissä käytettävä tehoaine keräänny luontoon.

Thermacell on turvallinen

Thermacell ei tapa hyönteisiä. Käyttöohjeiden mukaan ulkotiloissa käytettynä Thermacell ei tapa hyttysiä, mehiläisiä, eikä mitään muitakaan hyönteisiä. Kun laite käynnistetään, tehoaineena käytettävää pralletriinia alkaa erittyä ilmaan hitaasti, jolloin hyttynen tai muu hyönteinen pakenee aineen aistiessaan.

Tehoaineena käytettävä pralletriini lamauttaa hyttysten ja muiden hyönteisten keskushermoston ainoastaan silloin, jos nämä altistuisivat aineelle suurissa määrin. Thermacell-laitteissa käytettävän hyttystorjuntamaton pralletriinipitoisuus on hyvin pieni, 11,61 % eli 0,19 grammaa. Tämä yhdistettynä aineen hitaaseen haihduttamistapaan ja käyttöön ulkotiloissa takaavat sen, että hyönteiset kääntyvät kannoillaan päästäkseen nopeasti pois laitteen vaikutusalueelta.

Pölyttäjät, kuten mehiläiset, reagoivat laitteeseen samalla tavalla kuin hyttyset – pakenemalla, ei pökertymällä. Pralletriini ei myöskään keräänny haihtumisen jälkeen luontoon ja jää siten rasittamaan sitä, vaan hajoaa luonnossa nopeasti auringonvalon vaikutuksesta.

Kaiken kaikkiaan Thermacell antaa ihmisille 20 neliömetrin suojan hyttysiltä siten, etteivät hyttyset, saati muut hyönteiset kuole, eikä ympäristölle tai luonnon biodiversiteetille aiheudu tuhoa.

Tutkittu ja turvallinen laite

Thermacell-laitteessa käytettävä pralletriini ei ole uusi aine, vaan sitä on käytetty vuosikymmeniä hyönteisten torjuntaan, joten sen vaikutuksista on onneksi runsaasti tietoa ja kokemusta.

Suomessa viranomaiset ovat tehneet tarkkaa työtä, että hyönteistorjuntaan käytetään vain sekä ihmisille että luonnolle turvallisia menetelmiä. Teemme työtä viranomaisten säädösten mukaisesti, jotta Thermacell-laitteita käytetään oikeaoppisesti, ja ostopakkauksissa on kaikki tarvittava tieto saatavilla. Niistä löytyvät luonnollisesti kaikki viranomaisten vaatimat varolausekkeet ja huomautukset. Tämän vuoden pakkauksiin on lisätty lauseke mehiläisistä. Tämä tulee mainita kaikissa hyttystorjuntamenetelmissä, joissa tehoaineena käytetään pralletriinia – vaikka menetelmä käyttäisi ainetta niin vähän, että siitä ei todellista vaaraa mehiläisille ole. Näin on esimerkiksi Thermacell-laitteen osalta.

Oikein käytettynä Thermacell-laite ei aiheuta tuhoa vesistöille tai luonnon biodiversiteetille. Kalat tai vesistöjen muut eläimet eivät kärsi laitteiden normaalista käytöstä, ja linnuille riittää edelleen hyönteisiä ravinnoksi.

Pralletriini, kuten kaikki torjunta-aineet, ovat suurina määrinä toki myös vesistöille ja niiden eläimille haitallisia aineita. Thermacell-laitteen käyttöohjeiden mukaisen käytön yhteydessä tällaistakaan huolta ei ole, kunhan muistaa että laitetta ei tule jättää sateeseen tai heittää veteen, jolloin pralletriinia pääsisi vapautumaan pieniä määriä vesistöön.

Thermacell-laitteiden käyttöohjeet löydät täältä.

Mikäli sinulle herää kysymyksiä tai haluat antaa palautetta, se onnistuu täältä.