Lyhyestä kesästä haluaa nauttia, oli sää mikä tahansa. Mökillä, terassilla ja parvekkeella viileän kesäkauden pelastus voi olla hyvä lämmitin. Lämmittimen avulla ulkokautta voi myös pidentää niin keväällä kuin syksylläkin. Terassilämmittimistä on hyötyä myös erilaisissa työtiloissa, kuten autotalleissa ja muissa ulkorakennuksissa.

Erilaisia lämmittimiä löytyy laidasta laitaan. Mitä terassilämmittimen valinnassa kannattaa ottaa huomioon?

Terassilammitin mokille

1. Käyttökohde ja olosuhteet

Käyttökohde on luonnollisesti tärkeimpiä terassilämmittimen valintaan vaikuttava seikkoja. Onko kyseessä sisä- vai ulkotila? Tuleeko lämmitin tuulisiin olosuhteisiin, tai pitääkö sen kestää kosteutta?

Sisäkohteissa, ainakin jos tila on pienehkö ja suljettu, saattaa riittää yksinkertainen vastuslämmitin. Vastuslämmitin lämmittää ympärillä olevaa ilmaa. Sen sijaan ulkotiloissa sekä sisätiloissa, jotka ovat suuria tai joissa ovea avataan tiheään, vastus- ja kaasulämmitinten lämpö karkaa harakoille. Sähkölämmittimistä kvartsilämmittimet eivät lämmitä ilmaa vaan kohdetta, esimerkiksi ihmistä, joten lämmitys on tehokasta.

Jos taas sähköä ei ole saatavilla, ainoa valinta on kaasulämmitin. Huomaa kuitenkin, että sitä ei voi käyttää sisätiloissa.

Ota myös huomioon käyttökohteen mahdollinen kosteus. Turvallisuussyistä ulkokäytössä ja kosteissa tiloissa tarvitaan lämmitin, jolla on riittävä IP-luokka.

2. Lämmitettävän tilan koko

Tilan kokoon tärkein tekijä, kun määritetään, kuinka monta ja kuinka tehokkaita laitteita sen lämmittämiseen tarvitaan.

Jokaiselle lämmittimelle on määritetty lämmitysala ja lämmityskeila. Lämmityskeila kertoo, minkä muotoisen alan laite lämmittää. Eri lämmittimillä ja lämmitinmalleilla on hieman erilaiset lämmityskeilat, joten esimerkiksi käytävämäiseen tai neliömäiseen tilaan kannattaa hankkia juuri sellaiseen tarkoitettu lämmitin.

Lämmittimen tehon lisäksi on hyvä kiinnittää huomiota lämmittimen valaisevuuteen. Moni karsastaa sähkölämmittimille tyypillistä valon kajastusta, jolloin kannattaa valita vähemmän valaiseva malli.

Terassilammitin verannalle

Terassilammitin parvekkeelle

3. Lämmittimen teho vs. lämmityksen tehokkuus

Käyttökohteesta ja sen koosta riippuu, kuinka monta lämmitintä tarvitaan ja kuinka tehokkaita niiden on oltava. Kaikkia tiloja ei tarvitse eikä kannata lämmittää kokonaan, vaan riittää, että lämpö saadaan kohdennettua paikkoihin, joissa oleskellaan.

Vaikka kahden lämmittimen wattimäärä olisi sama, ne voivat olla lämmitysteholtaan täysin erilaiset. Tällöin olennaista on säteilyn aallonpituus. Lyhyen aallonpituuden säteilylämmittimillä on paljon suurempi lämmitysteho kuin esimerkiksi perinteisillä keskipitkän aallonpituuden lämmittimillä.

Lämmityksessä tarvittavaa tehoa voi määrittää myös lämpökeilan avulla. Lämpökeilan olisi katettava tärkeimmät lämmitettävät alueet.

Kun tehontarve on selvillä, on sähkölämmitintä valittaessa hyvä kartoittaa, miten asennuskohteen sähköresurssit riittävät vaaditun tehon aikaan saamiseen.

4. Hinta

Eri tyyppisten lämmittimien hintavertailu on hankalaa. Pelkkä hankintahinta kertoo harvoin koko totuuden, sillä laitteet eroavat suuresti niin teholtaan, laadultaan kuin lämmitystavaltaan. Hankintahinnaltaan edullinen vaihtoehto saattaa tulla kalliiksi, jos esimerkiksi lamppua ei voi vaihtaa tai lämmitin on energiatehokkuudeltaan huono.

Hankintahinnan lisäksi kannattaakin vertailla laitteiden käyttökustannuksia. Käyttökustannuksiin on helppo vaikuttaa, jos laitteen lämmitystehoa ja/tai lämmitysaikaa on mahdollista säätää.

Myös laitteiden energiatehokkuudessa on huomattavia eroja. Kaasulämmittimen energiatehokkuus on melko huono, koska suuri osa tuotetusta lämmöstä haihtuu ympäröivään ilmaan. Suuri osa sähkölämmittimistä puolestaan vaatii esilämmityksen, ennen kuin ne alkavat lämmittää kohdetta. Lyhyen aallonpituuden säteilylämmittimissä esilämmitystä ei ole vaan lämpö tuntuu heti.

Pitkäikäistä lämmitintä hankittaessa kannattaa lisäksi kiinnittää huomiota huollettavuuteen ja varaosien, kuten lamppujen, saatavuuteen ja hintaan. Kaikkia markkinoilla olevia lämmittimiä ei välttämättä pysty huoltamaan tai korjaamaan, koska varaosia ei ole saatavana. Myös lamppujen käyttöiässä, saatavuudessa ja hinnassa on huomattavia eroja.

Terassilammitin patiolle

Terassilammitin aurinkovarjoon

5. Lämmittimen ulkonäkö ja asennustapa

Ulkonäkö on tietenkin keskeinen kriteeri lämmitintä valittaessa, ja saatavana onkin paljon erilaisia malleja, tyylejä ja värejä. Ulkonäön lisäksi lämmittimen valintaan vaikuttaa asennustapa. Kaikkia lämmittimiä ei voi esimerkiksi kiinnittää kattoon.

Lämmittimiä on niin omilla jaloillaan seisovia kuin seinään tai kattoon kiinnitettäviä. Monet lämmittimet voi kiinnittää myös auringonvarjoon. Lattialla seisovien lämmittimien etuna on siirreltävyys, mutta toisaalta ne vievät enemmän tilaa. Kattoon tai auringonvarjoon kiinnitettävät puolestaan ovat usein pieniä ja huomaamattomia eivätkä vie tilaa ihmisiltä tai kalusteilta, mutta niitä ei ole tarkoitettu siirrettäviksi.

Asennettaessa kannattaa tutustua tarkoin lämmittimen varoetäisyyksiin.

6. Huoltotarve

Lämmitintä valittaessa on hyvä muistaa, että laitteiden huoltotarpeessa on eroja. Varsinaista huoltoa ei voi tehdä itse, vaan laite on vietävä huoltoliikkeeseen.

Lämmittimen huoltotarve riippuu lämmitystavasta. Kaasulämmittimet vaativat enemmän huoltoa kuin sähkölämmittimet, ja ne on huollettava alan erikoisliikkeessä. Sähkölämmitinten huoltotarve on huomattavasti pienempi, ja niitä huoltavat lähes kaikki sähköliikkeet.

Tansun-lyhytaaltolämmittimet lämmittävät ainoastaan ihmisiä ja kohteita, eivät niiden välissä olevaa ilmaa. Tutustu energiatehokkaisiin Tansun-lämmittimiin täällä.

Etsi lähin jälleenmyyjä.